Περιήγηση: Ισότητα-Διακρίσεις

Μέτρα σε ισχύ για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Απάντηση Οι παρακάτω ειδικές…

Υπ. Δικαιοσύνης: Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται και ζητήματα σχετικά με την προσβασιμότητα στα δικαστικά κτίρια και την παροχή νομικής βοήθειας Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε σχέδιο…

Νικολίτσα Τρίγκα Οι εργαζόμενες γυναίκες με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους, λαμβάνοντας το 78% των αποδοχών τους, όπως αποκαλύπτει…

ΑΠΟΦΑΣΗ Moraru and Marin κατά Ρουμανίας της 20.12.2022 (αρ. προσφ. 53282/18 και 31428/20) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγουσες είναι υπήκοοι Ρουμανίας, συνταξιούχες δημόσιοι υπάλληλοι. Και οι…

Οι Ελληνίδες λαμβάνουν 16,5% και οι Ευρωπαίες 13%, χαμηλότερο μισθό από τους άνδρες Κώστας Παπαδής Τεράστιες ανισότητες στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών καταγράφει μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας…

ΑΠΟΦΑΣΗ Moraru κατά Ρουμανίας της 08.11.2022 (αρ. προσφ. 64480/19) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κριτήρια επιλογής σε στρατιωτικές σχολές. Απαραίτητη η αιτιολόγηση των περιορισμών. Η προσφεύγουσα αποκλείστηκε από την…

In-Focus, από το Παρατηρητήριο Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ Χρύσα Παπαλεξάτου-Μάνος Ματσαγγάνης Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των φύλων δημοσίευσε πρόσφατα τον Δείκτη ισότητας…

Τι δείχνει πρωτογενής έρευνα της ICAP CRIF σε 1.200 μεγαλύτερες εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες Οι Γυναίκες Επιχειρηματίες / Ανώτατα Στελέχη χαρακτηρίζονται από εργατικότητα – επιμονή και θεωρούν…