Περιήγηση: Coaching – Συστημική Ανάλυση

Αναρωτιόμαστε γιατί αδυνατούμε ως ανθρωπότητα να ακολουθήσουμε ένα ενιαίο ηθικό σύστημα και ταλανιζόμαστε από τόσο ακραίες αντιφάσεις, ασυνεννοησία και εγκληματικές συμπεριφορές; Γιατί ενώ ο σοφός Σωκράτης…

Καθηγητής Βαθιώτης: Έχουμε ελληνική και παγκόσμια δικτατορία για τους εξής λόγους Κωνσταντίνος Βαθιώτης, Καθηγητής ποινικού Δικαίου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Βαθιώτης: Έχουμε ελληνική και παγκόσμια δικτατορία για…

https://www.youtube.com/watch?v=wVNSbXqzUI4 Παρουσίαση του πρωτότυπου προγράμματός μας συστημικής επίλυσης νομικών διαφορών “UNICS – τακτοποιώ το χάος Οργανικά”, που αξιοποιεί αρχές, γνώσεις, στρατηγικές και τεχνικές της νομικής επιστήμης,…

Ζούμε σε μία εποχή και μεγάλη πολυπλοκότητα, προβλήματα και αγωνίες, με κορυφαία ζητήματα νομικά θέματα, που άμεσα συνδέονται με την εν γένει κοινωνική κατάσταση καθενός μας.…