Περιήγηση: Ισότητα-Διακρίσεις

Διαφορά Ακυρωτική Προεδρεύουσα: Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης Δ.Δ.Εισηγήτρια: Σουζάνα – Βασιλική Αλεξοπούλου, Εφέτης Δ.Δ.      Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης του Διευθυντή Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού…

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: Α 1315/2023 (Τμήμα Ε’ Τριμελές)Προεδρεύουσα: Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης Δ.Δ.Εισηγήτρια: Σουζάνα – Βασιλική Αλεξοπούλου, Εφέτης Δ.Δ. Αίτηση ακύρωσης κατά αποφάσεων πρόσληψης…

Το μισθολογικό χάσμα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Κώστας Παπαδής Τεράστιες ανισότητες στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ διαφορές – ταυτοχρόνως…

ΑΠΟΦΑΣΗ Pająk κ.α. κατά Πολωνίας της 24.10.2023 (αριθ. προσφ. 25226/18, 25805/18, 8378/19 and 43949/19). βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγουσες, γυναίκες δικαστίνες, διαμαρτυρήθηκαν για νομοθετικές τροποποιήσεις που μείωσαν το όριο ηλικίας…

Μέτρα σε ισχύ για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Απάντηση Οι παρακάτω ειδικές…

Υπ. Δικαιοσύνης: Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται και ζητήματα σχετικά με την προσβασιμότητα στα δικαστικά κτίρια και την παροχή νομικής βοήθειας Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε σχέδιο…

Νικολίτσα Τρίγκα Οι εργαζόμενες γυναίκες με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους, λαμβάνοντας το 78% των αποδοχών τους, όπως αποκαλύπτει…

ΑΠΟΦΑΣΗ Moraru and Marin κατά Ρουμανίας της 20.12.2022 (αρ. προσφ. 53282/18 και 31428/20) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγουσες είναι υπήκοοι Ρουμανίας, συνταξιούχες δημόσιοι υπάλληλοι. Και οι…