UNICS LEGAL – Δικηγορικό Γραφείο Κυριάκου Κόκκινου & Συνεργατών

Αποτελεσματικότητα-Γνώση-Εμπειρία- Ταχύτητα-Αξιοπιστία-Συνέπεια

Το Γραφείο Νομικών Συμβούλων UNICS LEGAL – Κυριάκος Κόκκινος και συνεργάτες, αποτελεί το αποτέλεσμα της ενοποίησης υψηλής ποιότητας, ικανοτήτων κι εμπειρίας νομικών επαγγελματιών, Δικηγόρων, διαφόρων ειδικοτήτων, Συμβολαιογράφων, Διαμεσολαβητών, Διαπραγματευτών, Συστημικών Αναλυτών, Coaches και Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Υλοποιούμε Ειδικό πρόγραμμα Νομικής Υπεράσπισης και Στρατηγικής Αντιμετώπισης Κρίσεων, με εφαρμογή των αρχών της Οργανικότητας, με προχωρημένες συνδυασμένες Νομικές Στρατηγικές και τεχνικές Διαπραγμάτευσης, Διαμεσολάβησης, Συστημικής Ανάλυσης και Coaching στο νομικό πεδίο, με επίσκεψη, μελέτη και κατάστρωση σχεδιασμού και στρατηγικής σε κάθε πόλη της Ελλάδος και του Κόσμου, ώστε κάθε νομικό πρόβλημα εκτός από την αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπισή του, να αποτελεί και ένα πνευματικό βίωμα κάθε ανθρώπου, αναγκαίο προς την συνειδητοποίηση, αυτοπραγμάτωση και πνευματική βίωση της ΖΩΗΣ, προς την κατεύθυνση της ατομικής και συλλογικής Ευημερίας! Το πρωτότυπο αυτό πρόγραμμα, δικής μας ιδιοκτησίας, συστημικής επίλυσης νομικών διαφορών “UNICS – τακτοποιώ το χάος Οργανικά”, αξιοποιεί αρχές, γνώσεις, στρατηγικές και τεχνικές της νομικής επιστήμης, της διαπραγμάτευσης, της διαμεσολάβησης, της συστημικής ανάλυσης, της ενδυνάμωσης – coaching, της μεταμορφωτικής εκπαίδευσης ενηλίκων, της φιλοσοφίας και της στρατιωτικής εκπαίδευσης των ειδικών δυνάμεων, ξεπερνώντας τα όρια μιας απλής νομικής πρακτικής, εισάγοντας καθέναν, που έχει προβλήματα με χαοτικά ζητήματα της κοινωνικής μας συμβίωσης, βαθιά μέσα στο ατομικό και συλλογικό “Ον”, όπου μπορεί να βρει το μίτο της Αριάδνης για να εξέλθει του νομικού, προσωπικού, οικογενειακού, κοινωνικού ή εργασιακού του λαβυρίνθου!

Το Δικηγορικό μας Τμήμα, με γραφεία στην Αθήνα, Παλλήνη και Κόρινθο διευθύνεται από τον κ. Κυριάκο Κόκκινο, Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ειδικευμένο Ποινικολόγο, Εμπορικολόγο, Διαπραγματευτή, Συστημικό Αναλυτή, Εκπαιδευτή Ενηλίκων και Coach, ενώ το γραφείο της Κορίνθου διευθύνει η Παρασκευή (Εύη) Κοκκίνου, Δικηγόρος, πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδευτή Ενηλίκων και DPO.

Το Συμβολαιογραφικό Τμήμα, με έδρα στην Παλλήνη, διευθύνεται από τη Συμβολαιογράφο Σίσσυ Κατσούδα.

Η ομάδα νομικών μας καλύπτει όλο το εύρος δικαίου κι αποτελείται από άριστους κι επιλεγμένους νομικούς, ικανούς να επιλύσουν κάθε δύσκολο πρόβλημα, στηρίζοντάς σας σε όλες εκείνες τις κρίσιμες στιγμές δυσάρεστες ή δημιουργικές, όπου η συμβολή του κατάλληλου κι ικανού νομικού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους επιτυχίας.

Στο γραφείο μας ασχολούμαστε προσωπικά με τις ανάγκες του κάθε πελάτη μας, ξεχωριστά και με προσοχή, εφαρμόζοντας ειδικό στρατηγικό σχεδιασμό στην επίλυση ακόμη και των πλέον δύσκολων προβλημάτων, με χρήση εκτός των νομικών εργαλείων και των αρχών της διαπραγμάτευσης, της διαμεσολάβησης, της συστημικής ανάλυσης και του coaching, προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες (Δικηγορικές και Συμβολαιογραφικές) για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της κάθε εντολής.

Βιώνουμε τη Δικηγορία, τη Συμβολαιογραφία και τις Νομικές εν γένει υπηρεσίες ως λειτούργημα, ως μέσο τίμιου βιοπορισμού , που συνιστά την κοινωνική προσφορά μας για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας, την κατάρτιση ισχυρών συμβάσεων, την πρόληψη και επίλυση κοινωνικών συγκρούσεων, την αποτελεσματική συμβουλή και μεσολάβηση για την προστασία των πληττομένων από την αδικία και ατυχία ανθρώπων και νομικών προσώπων και τη διασφάλιση της ομαλής συνεργασίας τους, προς εξυπηρέτηση των θεμιτών σκοπών τους, αλλά και την ενώπιον πάσης φύσεως Αρχών και Δικαστηρίων υπεράσπιση των συμφερόντων των εντολέων μας.

Υποστηρίζουμε άτομα , επιχειρήσεις και εταιρίες πάσης φύσεως για την επίλυση των απλών ή ιδιαίτερα πολύπλοκων  ζητημάτων τους, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο δικαστηριακή τους επίλυσης.

Συμμετέχουμε στην κίνηση , που προωθεί τη συνειδητοποίηση και κοινωνική ενσωμάτωση εναλλακτικών, εξωδικαστικών και συναινετικώνδιαδικασιών , διαιτητικών και διαμεσολαβητικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών, που μειώνουν το χρονικό διάστημα επίλυσής τους, αλλά και το κόστος τους, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα των προτεινομένων λύσεων.

Αντιμετωπίζουμε τις δικαστικές υποθέσεις με γνώση, επιμέλεια, σοβαρότητα και με συνείδηση της σημασίας της κάθε υπόθεσης για τον κάθε ενδιαφερόμενο εντολέα.

Για το λόγο αυτό δεν αποσκοπούμε στην ποσότητα και στοχεύουμε στην ποιότητα, όντας ιδιαίτερα ταχείς και αποτελεσματικοί στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Νομική κάλυψη σε όλο το εύρος του δικαίου:

Ποινικό, Αστικό δίκαιο {ενοχικό (δίκαιο συμβάσεων, υποθέσεις αποζημιώσεων, τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων, ιατρικής αμέλειας, αστικής ευθύνης ιδιωτών και δημοσίου κλπ, μισθώσεις, εργατικό, οικογενειακό, κληρονομικό, εμπράγματο δίκαιο), υποθέσεις ακινήτων και επενδύσεων σε όλες τις διαστάσεις τους (έλεγχος τίτλων-κατάρτιση σύμβασης – φορολογικά – κτηματολόγιο, ιδιοκτησιακές διαφορές, δίκαιο απαλλοτριώσεων κλπ), Στρατιωτικό δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο (συστάσεις και μετασχηματισμοί εταιριών, πάσης φύσεως εμπορικές συμβάσεις, διεκδικήσεις είσπραξης απαιτήσεων, αμοιβών και αξιογράφων, δίκαιο σημάτων, δίκαιο ανταγωνισμού, ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ), Διοικητικό- Πολεοδομικό – Φορολογικό δίκαιο και Τραπεζικό δίκαιο σε όλες τις εκφάνσεις του (απαιτήσεις κατά τραπεζών, πτωχευτικό, ρυθμίσεις πιστώσεων , υπαγωγή στις διατάξεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κλπ), Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση & Διαχείριση Κρίσεων κι Επικοινωνίας, Υπηρεσίες Coaching.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υπεράσπισή σας σε οποιοδήποτε νομικό σας πρόβλημα, όπου κι αν βρίσκεστε. Εφαρμόζουμε δυνατότητες επικοινωνίας με σύγχρονα μέσα (skype κλπ) και έχουμε δυνατότητα συνάντησης σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και του κόσμου, για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη μίας έξυπνης στρατηγικής, που μπορεί να σας οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα,  με τον πλέον γρήγορο και λογικά οικονομικό τρόπο.

 

«Πιστεύουμε ότι ο Δικηγόρος αποτελεί έναν κοινωνικό κυματοθραύστη, ένα προστάτη των εννόμων συμφερόντων των ανθρώπων και των συλλογικοτήτων τους. Επιλέξτε το συνήγορό σας με κριτήριο τη γνώση, την εμπειρία, την αποτελεσματικότητα, την ηθική κι ολοκληρωμένη προσωπικότητα, που συνιστούν τα κριτήρια «πιστοποίησης» ενός καλού νομικού συμβούλου και παραστάτη! Μην λησμονείτε ότι ο συνειδητός επαγγελματίας, νομικός παραστάτης, αξιολογείται όχι από το πόσες δίκες δημιουργεί, αλλά από την ικανότητά του να τις αποφεύγει και να επιλύει τις διαφορές και συγκρούσεις με το συντομότερο και συμφερότερο για τους πελάτες του τρόπο. Όταν όμως φθάνει στη δίκη, εκεί αναδεικνύονται το ταλέντο κι η ικανότητά του, που συνιστούν αποτέλεσμα μακράς πορείας στην υπηρεσία του λειτουργήματός του.

Υλοποιούμε το όραμα της ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, της ιδέας, που αναγνωρίζει σε κάθε άνθρωπο το ρόλο του αναγκαίου κυττάρου ενός ευρύτερου οργανισμού – συλλογικότητας και των συλλογικοτήτων, ως οργάνων ευρύτερων τέτοιων οργανικών ενοτήτων! Ερευνούμε τους νόμους που διέπουν και τις συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των ανθρώπινων προσωπικοτήτων, μέσω της εφαρμογής του νόμου εσωτερικής ισορροπίας κι αρμονικής συνεργασίας των επιμέρους κυττάρων του οργανισμού, που ονομάζεται ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, την αρμονική διασύνδεση αυτών μεταξύ τους και τη σύνθεση συλλογικοτήτων διαφορετικών διαβαθμίσεων, μέχρι και το σύνολο της ανθρωπότητας. Αναδεικνύουμε και καταπολεμούμε τους παράγοντες της άρνησης, των συγκρούσεων, της αδικίας και διαιρέσεων των ανθρώπων, των συλλογικοτήτων τους, των κοινωνιών, των πολιτειών και της εν συνόλω ανθρωπότητας, προωθώντας την ανθρώπινη ευημερία με μία ευρεία κι ολιστική θεώρηση των δεδομένων, που διέπουν τη ΖΩΗ και της προσδίδουν το αληθές της Νόημα!»

Ένα προσωπικό μήνυμα του Κυριάκου Κόκκινου προς κάθε αποδέκτη:

* Γεννήθηκα με ένα ερώτημα για το σκοπό της ζωής μου. Ζω σκαλίζοντας για τις απαντήσεις μέσα μου, στα καθημερινά βιώματα , μελετώντας το είναι και τον Κόσμο, αναζητώντας την πηγή , φιλοσοφώντας και δρώντας, προσπαθώντας να εκμεταλλευθώ ορθά το δώρο που λέγεται «χρόνος»!

Μεγάλωσα στην Κόρινθο , όπου έκανα τα πρώτα βήματα αυτογνωσίας, για να ξανοιχθώ σε ένα μεγαλύτερο ταξίδι στην Αθήνα, σπουδάζοντας στη νομική σχολή και αγωνιώντας να βρω την «ΟΔΟ» …… EΛΛΑΣ – ΤΑΟ – ΖΕΝ – ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ….

Η ολοκλήρωση των σπουδών με οδηγεί στην πόρτα της στρατιωτικής εκπαίδευσης, όπου «μοιραία» βήματα με κατευθύνουν σε ένα από τα δυνατότερα βιώματα της ζωής μου: Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων Μεγάλου Πεύκου, Σχολή Αλεξιπτωτιστών, 2η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών, Σχολή Βατραχανθρώπων ( 102ο σχολείο το οποίο ολοκληρώνω ως ο πρώτος οπλίτης Αλεξιπτωτιστής και Δικηγόρος, που έγινε δεκτός και ολοκλήρωσε την εκπαίδευση ΟΥΚ), Αμφίβια Μοίρα Καταδρομών. Μέσα από διαδοχικές εκπαιδεύσεις μετρώ τις δυνάμεις μου , επεκτείνω τα όρια του εφικτού, σφυρηλατώ ικανότητες και σχέσεις.

Συγκρούσεις με τις δυνάμεις της «άρνησης» δεν με κατέστρεψαν, με έκαναν ισχυρότερο και με οδήγησαν να στοχαστώ για την αξία της εναρμόνισης των διπόλων, μέσω «σοφίας» – «αγάπης», σύνεσης και δράσης με «κρίνα» στην καρδιά και τον «αετό» στο πνεύμα …

Τα επόμενα σκαλιά της «κλίμακας» με βρήκαν να εργάζομαι για να συνειδητοποιήσω το ρόλο μου μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία, πασχίζοντας να λύσω το αίνιγμα του «πώς τα δύο γίνονται ένα», την αλχημιστική και μυστηριακή διαδικασία της ενότητας!

Πρακτικά παλεύω με τα τέρατα της μοναδικής Ελληνικής γραφειοκρατίας ως Δικηγόρος και πασχίζω να παίξω ένα δημιουργικό και ηθικό ρόλο ως νομικός, μέσα σε μία σπαρασσόμενη από αδικία και ασυνειδησία κοινωνία.

Οι ορίζοντες διευρύνονται, οι ικανότητες αυξάνουν, η αντίδραση μεγαλώνει και μέσα στο πάντα μυστήριο για μας τους ανθρώπους κοσμικό σκηνικό , όπου δραματουργείται η ζωή, ο αγώνας συνεχίζεται αναζητώντας την άδηλη δικαίωσή του …!

Όσοι πιστοί φίλοι προσέλθετε …!

Βιογραφικά Δικηγόρων

Επικοινωνείστε μαζί μας και εγγραφείτε στις σελίδες μας, όπου κάθε θετική σας αξιολόγηση θα μας βοηθήσει να διαδώσουμε το μήνυμα ότι η ζωή του καθενός και όλων μας ως Ανθρωπότητα, μπορεί να γίνει ευτυχισμένη, αρκεί να είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα σωστά βήματα στον ορθό Δρόμο!