Περιήγηση: Ισότητα-Διακρίσεις

Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και Οδηγός για τα δικαιώματα των θυμάτων ρατσιστικού εγκλήματος Την ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της…

Χαμηλότερες αμοιβές για ίσο χρόνο εργασίας – Έκθεση του Πανεπιστημίου για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης Κώστας Παπαδής Η ανεργία είναι γένους θηλυκού. Πλήττει περισσότερο τις γυναίκες στη χώρα…

Η απαγόρευση χρήσης μαντίλας κατά την πρακτική άσκηση νοσηλευτικής σε κλινικές δημόσιου νοσοκομείου δεν στοιχειοθετεί διάκριση λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας παρακολούθησης…

ΑΠΟΦΑΣΗ Dimici κατά Τουρκία της 05.07.2022 ( αρ. προσφ. 70133/16) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαφορές ιδιωτών και κανόνες δημοσίας τάξης. Απαγορευμένες διακρίσεις λόγω φύλου . Οι προσφεύγοντες…

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας – Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων – Ίση μεταχείριση – Οικογενειακές παροχές – Κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα – Αναπροσαρμογή των ποσών σε…

Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει το νομικό της οπλοστάσιο για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των φύλων και την καταπολέμηση κάθε διάκρισης που βασίζεται στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση γυναικών…

Δικαστήριο ΕΕ: Εργασία μέσω εταιρίας προσωρινής απασχόλησης – Δικαίωμα άδειας μετ’ αποδοχών – Επίδομα αδείας κατά τη λύση της σχέσης εργασίας – Αρχή της ίσης μεταχείρισης…

Υπόθεση C‑405/20Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Οδηγία 2006/54/ΕΚ – Άρθρο 5, στοιχείο γʹ, και άρθρο 12 – Απαγόρευση των έμμεσων…