Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ.119/16 Λουξεμβούργο, 9 Νοεμβρίου 2016 Απόφαση στην υπόθεση C-42/15 Home Credit Slovakia, a.s. κατά Klara Biroova Η παράλειψη του δανειστή, στην περίπτωση καταναλωτικής πιστώσεως, να περιλάβει στη…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα, με αφορμή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ιρλανδικής Τράπεζας ILP, οτι σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) απέρριψε ομόφωνα την προσφυγή συγγενών θυμάτων της Ρικομέξ κατά της Ελλάδας ως απαράδεκτη. Η υπόθεση αφορούσε τη διαδικασία για την…

Το Ευρωπαικό Δικαστήριο έρχεται εκ νέου αντιμέτωπο με μια κατάσταση κατά την οποία οι φορολογικές αρχές κράτους μέλους παρακρατούν στην πηγή τον φόρο εισοδήματος από κινητές…

«Σκληραίνει» η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσον αφορά στη δυνατότητα χρήσης παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων για την αποκάλυψη υποθέσεων φοροδιαφυγής. Σε πρόσφατη απόφασή…

Απόφαση Ευρωπαϊκού δικαστηρίου.Ιστορικό Στην συγκεκριμένη υπόθεση η εργαζόμενη είχε προσληφθεί από την επιχείρηση από τις 15 Ιουνίου 2009 στο πλαίσιο μιας σύμβασης μερικής απασχόλησης. Η εργαζόμενη είχε δικαίωμα για…