Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ Selçuk κατά Τουρκίας της 09.07.2024 Türkiye (αριθ. προσφ. 23093/20) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε βομβιστική τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα στις 10 Οκτωβρίου 2015 στο πλαίσιο διαδήλωσης…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 11ης Ιουλίου 2024 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 98/59/ΕΚ – Ομαδικές απολύσεις – Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, και άρθρο 2…

Απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-554/21 | HANN-INVEST, C-622/21 |MINERAL-SEKULINE και C-727/21 | UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB Κάθε αθέμιτη παρεμβολή προσώπων εκτός του δικαστικού σχηματισμού…

ΑΠΟΦΑΣΗ Cătălin–Nicolae Ceort κατά Ρουμανίας της 04.07.24 (αρ. προσφ. 47339/20) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων ήταν εισαγγελέας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας. Κατηγορήθηκε για δωροδοκία για ευνόηση πολιτικού…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) «Προδικαστική παραπομπή – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Συμβάσεις ενυπόθηκου δανείου – Ρήτρες που…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Prinari κατά Ιταλίας, Cotena κατά Ιταλίας, Rotolo κατά Ιταλίας και Gelsomino κατά Ιταλίας της 27.06.2024 ( προσφ. αριθ. 20402/16, 15717/16, 38908/15, 74064/17) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απόρριψη χωριστών αιτήσεων των προσφευγόντων προς…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) «Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το…

«Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων –…

ΑΠΟΦΑΣΗ Boisteau κατά Πολωνίας της 27.06.2024 (αρ. προσφ. 19561/22) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το 2014, ο προσφεύγων βρισκόταν σε ανεπίσημη σχέση με Πολωνή υπήκοο (Ι.Β.) που έμεινε έγκυος.…

Η εκτίμηση αυτή εναπόκειται στο πρωτοδικείο Μιλάνου Η έννοια της «ρύπανσης» κατά την οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών περιλαμβάνει τη βλάβη του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.…