Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) «Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων – Κανονισμός (ΕΚ) 987/2009 – Άρθρο 44, παράγραφος 2 – Πεδίο εφαρμογής – Σύνταξη λόγω πλήρους…

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-715/20 | X (Μη αιτιολόγηση καταγγελίας) Εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει τη γνωστοποίηση των λόγων αυτών μόνο στους εργαζομένους αορίστου χρόνου…

ΑΠΟΦΑΣΗ Krátky κατά Σλοβακίας της 15.02.2024 (αριθ. προσφ. 35025/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας του προσφεύγοντος, όταν στο πλαίσιο ποινικής δίκης κατά συγκατηγορουμένου του,…

ΑΠΟΦΑΣΗ Škoberne κατά Σλοβενίας της 15.02.2024 (αριθ. προσφ. 19920/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δίκη κατά πρώην δικαστή και καταδίκη του το 2013 για δωροληψία. Η καταδίκη του είχε…

ΑΠΟΦΑΣΗ Χ. κατά Ελλάδας της 13.02.2024 (προσφυγή αριθ. 38588/21) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι οι ελληνικές αρχές δεν είχαν διενεργήσει αποτελεσματική έρευνα σχετικά με…

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-216/22 | Bundesrepublik Deutschland (Παραδεκτό μεταγενέστερης αίτησης) Απόφαση του Δικαστηρίου που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες χαρακτηρισμού του αιτούντος άσυλο ως πρόσφυγα…

ΑΠΟΦΑΣΗ Ramadan κατά Γαλλίας της 01.02.2024 ( αριθ. προσφ. 23443/23) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων κατηγορήθηκε για βιασμό εναντίον της Χ. Μετά την έναρξη της ποινικής…

ΑΠΟΦΑΣΗ Ugulava κατά Γεωργίας (αριθ. 2) της 01.02.2024 (αρ. προσφ. 22431/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τον Δεκέμβριο του 2013 ο προσφεύγων, πολιτικό πρόσωπο, που εκείνη την χρονική…