Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν προκειμένου να συμμορφωθούν με τη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία εξομοιώνονται τα δικαιωμάτα των συμβασιούχων εργαζόμενων με αυτά…

Στην υπόθεση P. v. Cyprus (αρ. προσφυγής 71148/10) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποφάνθηκε ομόφωνα ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ.119/16 Λουξεμβούργο, 9 Νοεμβρίου 2016 Απόφαση στην υπόθεση C-42/15 Home Credit Slovakia, a.s. κατά Klara Biroova Η παράλειψη του δανειστή, στην περίπτωση καταναλωτικής πιστώσεως, να περιλάβει στη…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα, με αφορμή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ιρλανδικής Τράπεζας ILP, οτι σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) απέρριψε ομόφωνα την προσφυγή συγγενών θυμάτων της Ρικομέξ κατά της Ελλάδας ως απαράδεκτη. Η υπόθεση αφορούσε τη διαδικασία για την…

Το Ευρωπαικό Δικαστήριο έρχεται εκ νέου αντιμέτωπο με μια κατάσταση κατά την οποία οι φορολογικές αρχές κράτους μέλους παρακρατούν στην πηγή τον φόρο εισοδήματος από κινητές…

«Σκληραίνει» η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσον αφορά στη δυνατότητα χρήσης παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων για την αποκάλυψη υποθέσεων φοροδιαφυγής. Σε πρόσφατη απόφασή…