Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

«Σκληραίνει» η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσον αφορά στη δυνατότητα χρήσης παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων για την αποκάλυψη υποθέσεων φοροδιαφυγής. Σε πρόσφατη απόφασή…

Απόφαση Ευρωπαϊκού δικαστηρίου.Ιστορικό Στην συγκεκριμένη υπόθεση η εργαζόμενη είχε προσληφθεί από την επιχείρηση από τις 15 Ιουνίου 2009 στο πλαίσιο μιας σύμβασης μερικής απασχόλησης. Η εργαζόμενη είχε δικαίωμα για…

Δεκτή η αίτηση αναίρεσης της ΔΕΗ για τις κρατικές ενισχύσεις – Ακόμα ένα κεφάλαιο στην μακροχρόνια δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ ΔΕΗ και Αλουμίνιον Δημοσιεύθηκε πριν λίγο η…

Σε άμεση αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και εξίσωσή τους μισθολογικά αλλά στο ύψος των αποζημιώσεων με τους αορίστου χρόνου υποχρεώνει την κυβέρνηση η απόφαση του Ευρωπαϊκού…

Μια σημαντική απόφαση εξέδωσε το Ευρωπαϊκό δικαστήριο στις 14. Σεπτεμβρίου σχετικά με την αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας και στους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.…

Ενδιαφέρουσα απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τη σύναψη σύμβασης πιστώσεως από πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου Με απόφασή του στην υπόθεση Horatiu Ovidiu…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΛουξεμβούργο, 19 Οκτωβρίου 2016Απόφαση στην υπόθεση C-148/15Deutsche Parkinson Vereinigung eV κατά Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eVΟ καθορισμός ενιαίας τιμής στη Γερμανία για…