Περιήγηση: Αλλοδαποί

Επικαιροποιείται και συστηματοποιείται σε ενιαίο κείμενο η ισχύουσα νομοθεσία Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την Υποδοχή,…

Τι πρέπει να συμπληρώνουν στις φορολογικές δηλώσεις Απόστολος Αλωνιάτης Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενοι με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει…

ΜΠρΑθ 329/2019: Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων σε οικογενειακές διαφορές αλλοδαπών – εφαρμοστέο δίκαιο Πραγματικά περιστατικά και αίτημα Η ενάγουσα και ο εναγόμενος, Ρουμάνοι υπήκοοι, τέλεσαν πολιτικό…

Σύμφωνα με Απόφαση του ΔΕΕ στις 26.4.2022, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-368/20 Landespolizeidirektion Steiermark και C-369/20 Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική…

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος σχετικά με τον διορισμό αλλοδαπών πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα στην εγκύκλιο σημειώνεται: Οι πολίτες των άλλων Κρατών Μελών της…

Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση 2021/2022 της Διεθνούς Αμνηστίας. Αναφορικά με την Ελλάδα, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, “συνεχίστηκαν οι αναφορές για παράνομη χρήση βίας κατά…

Σε σύσταση που εκδόθηκε σήμερα, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν αμέσως κάθε υφιστάμενο πρόγραμμα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές και να διασφαλίσουν τη διενέργεια…