Περιήγηση: Αλλοδαποί

ΣτΕ Δ´ 316/2024Πρόεδρος: Ευ. Αντωνόπουλος, ΑντιπρόεδροςΕισηγητής: Η. Μάζος, Σύμβουλος της ΕπικρατείαςΔεν αντίκειται στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ η υποχρέωση παραμονής στην χώρα για την χορήγηση άδειας…

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-216/22 | Bundesrepublik Deutschland (Παραδεκτό μεταγενέστερης αίτησης) Απόφαση του Δικαστηρίου που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες χαρακτηρισμού του αιτούντος άσυλο ως πρόσφυγα…

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ LAILA MEDINA της 25ης Ιανουαρίου 2024 (1) Υπόθεση C‑753/22 QY κατά Bundesrepublik Deutschland [αίτηση του Bundesverwaltungsgericht (Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου, Γερμανία) για την…

αλλοδαποί – Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε σύζυγο Ελληνίδας πολίτη, αφενός λόγω διαμονής της συζύγου στο εξωτερικό, αφετέρου λόγω μη απασχόλησης του αιτούντος –…

Αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο για τους μετανάστες που εγκληματούν, αλλά και για όσους ασκούν ενδοοικογενειακή βία Με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλάζει το νομοθετικό…

Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’/5597/21.9.2023) των τροποποιήσεων των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 2…