Περιήγηση: Αλλοδαποί

Διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών, ζητήματα αποφάσεων επιστροφής, οικειοθελής αναχώρηση και άλλα ζητήματα Εγκύκλιο με οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4825/2021 που αφορούν ζητήματα δικαίου…

Μετά από 10 ώρες ανακριτικής διαδικασίας στην υπόθεση των παράνομων Ελληνοποιήσεων, κάποιες σκέψεις μου, από την ανάμιξη της επίκαιρης με την πολυετή μου εμπειρία στα δικαστήρια…

ΑΠΟΦΑΣΗ Ngumbu Kikoso κατά Γαλλίας της 25.11.2021 (αρ. προσφ. 21643/19) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους για έλεγχο της μεταναστευτικής του πολιτικής. Ο προσφεύγων…

Δικαστήριο ΕΕ: “Η Ουγγαρία παραβίασε το ενωσιακό δίκαιο – Η ποινικοποίηση της δραστηριότητας αυτής παρεμποδίζει την άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με την παροχή βοήθειας προς…

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 374365/2021 αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για την ανανέωση των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και των δελτίων μόνιμης διαμονής…

Αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, που υπογράφεται με εντολή του από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση πολιτογραφήσεως του αιτούντος. Κώδικας…

Αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, που υπογράφεται με εντολή του από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση πολιτογραφήσεως της αιτούσας. Κώδικας…

Στην πράξη θα δοκιμαστεί ξανά τις επόμενες ημέρες ο στόχος του υπουργείου Εσωτερικών για διαφάνεια και αντικειμενικότητα στη διαδικασία απόδοσης της ιθαγένειας, καθώς κάνει πρεμιέρα το νέο…