Περιήγηση: Αλλοδαποί

Σε σύσταση που εκδόθηκε σήμερα, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν αμέσως κάθε υφιστάμενο πρόγραμμα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές και να διασφαλίσουν τη διενέργεια…

ΑΠΟΦΑΣΗ Sabani κατά Βελγίου της 08.03.2022 (αρ. προσφ. 53069/15) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προσφεύγουσα κα Sabani, υπήκοος Σερβίας, έχοντας φτάσει στο Βέλγιο το 2009 με την…

Δικαστήριο ΕΕ: ΚΜ μπορεί να απορρίψει αίτηση διεθνούς προστασίας για το λόγο ότι στον αιτούντα έχει ήδη χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα σε άλλο ΚΜ, αλλά υποχρεούται…

Τα «χρυσά διαβατήρια» είναι απαράδεκτα από δεοντολογικής, νομικής και οικονομικής πλευράς και ενέχουν διάφορους σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια Τα «χρυσά διαβατήρια» είναι απαράδεκτα από δεοντολογικής,…

Επενδυτές τρίτων χωρών λαμβάνουν άδεια διαμονής, ακόμη και σε περίπτωση καταβολής του τιμήματος αγοραπωλησίας πριν ο πωλητής αποκτήσει κατά πλήρη κυριότητα το ακίνητο. ΝΣΚ: «Πράσινο φως» δίνει…

Σχόλια: Περίληψη:α) Πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος Β περίπτωση 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, «μόνιμης άδειας…