Περιήγηση: Αλλοδαποί

Σύμφωνα με την Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ ημερ.8/11/2022 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-704/20 και C-39/21 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), ο εθνικός δικαστής υποχρεούται να ελέγχει…

Γιατί η Ευρώπη επιμένει στην αδιαφορία;Ανδρέας Ανδριανόπουλος Η Ευρώπη θα πάψει να είναι η ίδια με διαφορετικούς ανθρώπους να την κατοικούν. Το έχει διαβάσει άραγε ο…

Δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔ534/2022 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ξεκινά πρώτυπη δίκη, λόγω σπουδαιότητας και ευρέως ενδιαφέροντος, ενώπιον του ΣτΕ με αντικείμενο τον έλεγχο συνταγματικότητας του…

Διαδικασία χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη “Διαδικασία χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου…

Καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες – Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος έχει δικαίωμα διαμονής δυνάμει του άρθρου 20 ΣΛΕΕ – Διαμονή…

Ο φορολογικός ανταγωνισμός των κρατών της ζώνης του ευρώ για την προσέλκυση εύρωστων αλλοδαπών εργαζομένων είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την Ελλάδα να προσπαθεί, αλλά να…

Με σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της άρνησης αναδοχής από κράτος μέλος όπου διαμένει…