Περιήγηση: Νέες τεχνολογίες – Internet

«Προδικαστική παραπομπή – Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Οδηγία 2002/58/ΕΚ – Άρθρο 15, παράγραφος 1 – Δυνατότητα…

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες που ενισχύουν την κυβερνοασφάλεια της ΕΕ σε βασικούς τομείς. Η ταχέως αναπτυσσόμενη ψηφιοποίηση της καθημερινής μας ζωής καθιστά απαραίτητη την προστασία…

Υπογραφή επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεργασίας με τις ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb, Booking και Expedia Group/VRBO ΑΑΔΕ: Υπογραφή επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεργασίας με τις ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb, Booking και Expedia Group/VRBO…

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της ΑΔΑΕ Η ΑΔΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Κανονισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Αντικείμενο του…

Η χρήση λογισμικών κατασκοπείας θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα Η χρήση λογισμικών κατασκοπείας θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο…