Περιήγηση: Νέες τεχνολογίες – Internet

Το επικυρωμένο κατά το νόμο αντίγραφο του αποσταλέντος ηλεκτρονικού μηνύματος αποτελεί πλήρη απόδειξη ότι η περιλαμβανόμενη σε αυτό δήλωση προέρχεται από τον εκδότη αποστολέα του Απόσπασμα…

Πρόστιμο της ισπανικής αρχής προστασίας δεδομένων στον διαχειριστή ενός ιστολογίου για την ανάρτηση του βίντεο που απεικόνιζε τον καταγγέλλοντα Πρόστιμο 2.000 ευρώ επέβαλε η ισπανική αρχή…

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (ΕΕΒΤ) ανακοίνωσε τη δημοσίευση Γνώμης για τις Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία στην Ελλάδα. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο ελληνικό…

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις», το οποίο προβλέπει τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με…

Η δίκη ανεστάλη μετά από πληρωμή τουλάχιστον 5.000 δολαρίων σε χρήστες που συμμετείχαν στην ομαδική αγωγή, χωρίς όμως την αποδοχή διάπραξης αδικοπραξίας από την πλευρά της…

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2023/2854 για εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους και για την…

Τι προβλέπεται για τα μοντέλα ΤΝ γενικού σκοπού (GPAI), το σύστημα διακυβέρνησης, τη δυνατότητα χρήσης εξ αποστάσεως βιομετρικής ταυτοποίησης και την εκτίμηση επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα…