Περιήγηση: Νέες τεχνολογίες – Internet

Ο Κανονισμός υποχρεώνει τους κατασκευαστές και τους παρόχους υπηρεσιών να επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να επαναχρησιμοποιούν τα δεδομένα που παράγονται από τη χρήση…

Για κάθε παραβίαση της δικαστικής απόφασης ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας κινδυνεύει με χρηματική ποινή ποσού 500 ευρώ και να απαγγελθεί κατ’ αυτού προσωπική κράτηση διάρκειας 3 μηνών. …

Μυρτώ Αρετάκη Ένα βήμα πριν την ολική ψηφιακή μετάβαση του Gov.gr βρίσκεται πλέον το Δημόσιο, όπως διαβεβαίωσε εκ νέου χθες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.…

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5067Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού…

«Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2000/31/ΕΚ – Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Αρχή του ελέγχου στο κράτος μέλος καταγωγής – Άρθρο 3, παράγραφος 4 –…

Σήμερα, με 107 στο σύνολο ηλεκτρονικές εφαρμογές για τους ασφαλισμένους, από τις οποίες 18 στην υπηρεσία των μισθωτών, η εξυπηρέτηση γίνεται εξ αποστάσεως και χωρίς καμία…

Μαρία Λιλιοπούλου Η ψηφιοποίηση της διαδικασία δωρεάς ακινήτων, των γονικών παροχών και της κληρονομιάς ακινήτων, αλλά και τα ψηφιακά συμβόλαια αποτελούν το επόμενο στοίχημα του ηλεκτρονικού…

Υποβολή ένστασης επί πράξης βεβαίωσης παράβασης και καταγγελιών οικονομικών εγκλημάτων, αντίγραφα δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών, ημερήσιου δελτίο οχήματος ΕΛ.ΑΣ, τηλεφωνικής κλήσης στην Άμεση Δράση…