Περιήγηση: Νέες τεχνολογίες – Internet

Προς πλήρη απαγόρευση της χρήσης AI νοημοσύνης για βιομετρική ταυτοποίηση, αναγνώριση συναισθημάτων και προληπτική αστυνόμευση – Τι προβλέπεται για τις εφαρμογές «παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης» όπως το…

Δημήτρης Κασιμάτης «Mεγαλύτερη διαφάνεια στις ταχύτητες Διαδικτύου (internet)». Αυτό θα προβλέπει ο νέος κανονισμός που θα φέρει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε λίγους μήνες.…

Η διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων των επιχειρήσεων, προϋποθέτει την απόδοση στο domain name μιας οιονεί λειτουργίας διακριτικού τίτλου και σήματος Το ζήτημα της ταύτισης ή η…

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας Οι διατάξεις, που ενδιαφέρουν στην εφαρμογή του μέτρου της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών στο Ν.5002/2022 σε ό,τι αφορά τη…

Η Garante διαπιστώνει την παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων και την απουσία μηχανισμών επαλήθευσης της ηλικίας των ανηλίκων και διατάσσει την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του ChatGPT…

Διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ χωρίς νομική βάση Παράνομη κρίθηκε η χρήση των διαφημιστικών εργαλείων παρακολούθησης του Facebook από ιστοσελίδα στην Αυστρία. Σύμφωνα με την αυστριακή αρχή…

Τι ισχύει για τη λήψη εργασιακών αποφάσεων με χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης Με εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργου Τζιλιβάκη, διευκρινίζεται το πλαίσιο…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ L.B. κατά Ουγγαρίας της 09.03.2023 (αρ. προσφ. 36345/16) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Νομοθετική πρόβλεψη δημοσίευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οφειλετών του δημοσίου για…