Περιήγηση: Κληρονομικό δίκαιο

Με τη δημοσιευθείσα στις 21-06-2018 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 650/2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την…

Ορέστης Σεϊμένης – Αλεξάνδρα Γεράγγελου Η απόκτηση της πρώτης κατοικίας απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης. Μπορεί να αποκτηθεί με τρεις τρόπους. Με αγορά, με γονική παροχή,…

Άρειος Πάγος, αρ. απόφασης 1439/2017 (πολ.): Ανάκληση δωρεάς εν ζωή από σύζυγο λόγω αχαριστίας. Εξώδικη δήλωση ανάκλησης μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Τα αναφερόμενα στην δήλωση ανάκλησης…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στις υποθέσεις C-569/16, Stadt Wuppertal κατά Maria Elisabeth Bauer, και C-570/16, Volker Willmeroth als Inhaber der TWI Technische…