Περιήγηση: Κληρονομικό δίκαιο

Απαραίτητη προϋπόθεση οι δηλώσεις να υποβληθούν μέχρι το τέλος του έτους Κάθε χρόνο τα τεκμήρια δαγκώνουν χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι καλούντα να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά φόρου…

Ιδιαίτερα βαρύ και επώδυνο ήταν την τελευταία οκταετία το φορολογικό φορτίο που κλήθηκαν να σηκώσουν οι φορολογούμενοι, αλλά και οι επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι…

Ως πράξη καταδολίευσης εξ αποφάσεως πιστωτή κρίθηκε από το Δικαστήριο η ενέργεια γονέων να μεταβιβάσουν, δυνάμει δωρεάς, στην ανήλικη θυγατέρα τους ακίνητη περιουσία την οποία κατείχαν.…

Πολλοί φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιβολή φόρου δωρεάς, κληρονομιάς ή εισοδήματος, επειδή η εφορία θεώρησε  πως συναλλαγές σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς υπέκρυπταν δωρεά, κληρονομία ή…

Τι ισχύει σε περιπτώσεις απόκτησης πρώτης κατοικίας και ποιες οι προϋποθέσεις απαλλαγής για τους δικαιούχους Από την έντυπη έκδοση Απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιάς και όχι…

Οι κληρονόμοι ενός θανόντα στη Γερμανία έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμούς του στο Facebook, έκρινε σήμερα το ανώτατο δικαστήριο, προσθέτοντας ότι ένας λογαριασμός σε μέσο…

Γενικά Η κυριότητα της περιουσίας που αποκτάται κατά την διάρκεια του γάμου συνήθως γράφεται στο όνομα και των δύο συζύγων. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η περιουσία…