Περιήγηση: Κληρονομικό δίκαιο

Γνωμοδότηση 185/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Με την υπ’ αριθμ. 185/2018 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με την αρμόδια…

Α. Υπογραφή διαθήκης ενώπιον του Προξενικού Υπαλλήλου στην αλλοδαπή Θα πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία για την ελληνική ιθαγένεια εκείνου που συντάσσει τη διαθήκη (π.χ. Ελληνική…

ΑΠ 229/2017 (πολ.): Σύνταξη δημόσιας διαθήκης από μουσουλμάνο, Έλληνα υπήκοο. Εφαρμοστέο δίκαιο για τη ρύθμιση της κληρονομικής διαδοχής του κληρονομούμενου είναι το κληρονομικό δίκαιο του Ιερού Μουσουλμανικού…

Στο κληρονομικό δίκαιο όταν υφίσταται κληρονομιά χωρίς διαθήκη (κληρονομική εξ αδιαθέτου διαδοχή), τότε προβλέπονται έξι (6) τάξεις, με βάση τις οποίες καθορίζονται ποιοι καλούνται πρώτοι, δεύτεροι,…

Ένας γύρος ταλαιπωρίας περιμένει χιλιάδες φορολογούμενους και συμβολαιογράφους τους επόμενους μήνες έως την εκπνοή του έτους. Ο λόγος; Θα επισκεφθούν αναγκαστικά τα τμήματα Κεφαλαίου των εφοριών…