Περιήγηση: Επιμέλεια – Γονική Μέριμνα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 13ης Ιουλίου 2023 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές γονικής μέριμνας – Κανονισμός (ΕΕ) 2201/2003 – Άρθρα 10 και 15 –…

ΑΠ 547/2023. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Δικαιούχος της χρηματικής αυτής ικανοποιήσεως είναι μόνον ο φορέας του δικαιώματος ή εννόμου συμφέροντος που έχει προσβληθεί. Η έννοια…

Δικαστής : Πηνελόπη Σεραφείμη Με τον πρώτο λόγο έφεσης, ο εναγόμενος και ήδη εκκαλών επικαλείται προς εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης κατά τόπο αναρμοδιότητα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,…

Αφαιρέθηκε με δικαστική απόφαση η μέριμνα ανήλικου τέκνου καθώς η μητέρα κρίθηκε ακατάλληλη να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Στην αφαίρεση από τη μητέρα της γονικής μέριμνας…

Το παιδί θα πρέπει να έχει επικοινωνία μαζί του και να διαμένει με αυτόν σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα στη διάρκεια του έτους. Άλλη μία δικαίωση για…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ.Τ. κατά Ελλάδας της 06.04.2023 (αρ. προσφ. 13993/20)Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης επικοινωνίας μεταξύ πατέρα και παιδιών. Απαλλαγήμητέρας σε ποινικό δικαστήριο για…

Δικαστής : Πηνελόπη Σεραφείμη Με τον πρώτο λόγο έφεσης, ο εναγόμενος και ήδη εκκαλών επικαλείται προς εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης κατά τόπο αναρμοδιότητα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,…