Περιήγηση: Επιμέλεια – Γονική Μέριμνα

“Η έλλειψη συνεργασίας των γονέων δεν πρέπει να συνιστά εμπόδιο επιλογής της χρονικής κατανομής της επιμέλειας” αναφέρει το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. «Η γονική μέριμνα να ανήκει…

Τόπος διαμονής του τέκνου ορίστηκε η κατοικία της μητέρας στην Ελλάδα – Δικαίωμα διευρυμένης επικοινωνίας με τον πατέρα Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σε διασυνοριακή υπόθεση με…

Νόμιμη η συμμετοχή του εναγομένου στην δίκη διατροφής χωρίς την καταβολή των προκαταβλητέων, καθώς η ενάγουσα τυγχάνει δικαιούχος νομική βοήθειας και δεν υποβλήθηκε σε έξοδα. Ν.…

ΑΠΟΦΑΣΗ Luca κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας (αρ. προσ. 55351/17) και Bîzdîga κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας (αρ. προσφ. 15646/18)της 17.10.23 Bλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προσφεύγουσαLukaισχυρίστηκε ότι οι…

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αφαίρεσε την επιμέλεια καθώς η μητέρα μιλούσε συνεχώς με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς έναντι του πατέρα των δύο παιδιών. Η αντιπαλότητα γονέων οδήγησε στην…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 13ης Ιουλίου 2023 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές γονικής μέριμνας – Κανονισμός (ΕΕ) 2201/2003 – Άρθρα 10 και 15 –…

ΑΠ 547/2023. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Δικαιούχος της χρηματικής αυτής ικανοποιήσεως είναι μόνον ο φορέας του δικαιώματος ή εννόμου συμφέροντος που έχει προσβληθεί. Η έννοια…