Περιήγηση: Προσωπικά Δεδομένα

Σύμφωνο με το Σύνταγμα το ελάχιστο όριο της «εύλογης» χρηματικής ικανοποίησης στο ποσό των 10.000 ευρώ που θέτει το άρ. 14 του ν. 3471/2006 Το Μονομελές…

Μια ενδιαφέρουσα κρίση της ουγγρικής αρχής προστασίας δεδομένων Δημήτρης Βέρρας Ο πελάτης εισέρχεται στο κατάστημα της τράπεζας, το οποίο επιτηρείται από πολλαπλές κάμερες που καταγράφουν όλους…

Αριθμός 1508/2019ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥZ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα – Εισηγητή, Μαρία Γκανιάτσου και…

Νόμιμη επεξεργασία πληροφοριών από ιατρικό φάκελο αντιδίκου σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής υγείας του, στο πλαίσιο δίκης ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ανάληψη επιμελείας ανηλίκων…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 14ης Δεκεμβρίου 2023 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕE) 2016/679…

Τι προβλέπεται για τα μοντέλα ΤΝ γενικού σκοπού (GPAI), το σύστημα διακυβέρνησης, τη δυνατότητα χρήσης εξ αποστάσεως βιομετρικής ταυτοποίησης και την εκτίμηση επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα…

Η ιδιοκτησία προστατεύεται από τη σύμβαση και τον νόμο και όχι με τη λειτουργία καμερών Πρόστιμο 6.000 ευρώ επέβαλε η ισπανική αρχή προστασίας δεδομένων AEPD σε φυσικό πρόσωπο που ήταν…