Περιήγηση: Προσωπικά Δεδομένα

Η κυπριακή αρχή εξετάζει καταγγελία για σύστημα βιντεοεπιτήρησης στο αεροδρόμιο Λάρνακας 3.5.1. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ στο αεροδρόμιο Λάρνακας (εταιρεία Hermes Airports Limited) Μέσω…

Περίληψη Η Αρχή διαπιστώνει ότι πρέπει να ικανοποιηθεί το δικαίωμα διαγραφής του φυσικού προσώπου και δίνει εντολή στην εταιρεία διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης να προβεί άμεσα στην…

Ένοχος για παραβίαση της προφορικής συνομιλίας και του απορρήτου των επικοινωνιών Ιδιοκτήτης διαμερίσματος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 26 μηνών, με τριετή αναστολή, επειδή κατέγραφε με κάμερα την…

Ενέργειες και δικαιώματα συνδρομητή για ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για διαφημιστικούς σκοπούς Το λεγόμενο και «Μητρώο 11» (από το άρθρο 11 του…

Περίληψη Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέβαλε προς Γνωμοδότηση στην Αρχή Σχέδιο Νόμου σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-61/22 | Landeshauptstadt Wiesbaden Εντούτοις, δεδομένου ότι ο κανονισμός ο οποίος προβλέπει το συγκεκριμένο μέτρο εκδόθηκε επί εσφαλμένης νομικής βάσης, το…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 14ης Μαρτίου 2024 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679…

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Ερμηνεία των άρθρων 5, 24, 32 και 82…