Περιήγηση: Προσωπικά Δεδομένα

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο γʹ – Πεδίο εφαρμογής – Εξαιρέσεις…

Η εταιρεία χρησιμοποιούσε τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου για να ελέγχει την παρουσία των υπαλλήλων, ενώ παράλληλα τους υποχρέωνε να καταχωρούν όλες τις καθημερινές δραστηριότητές τους σε ειδικό…

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων της Κύπρου διαπιστώνει έξαρση του φαινομένου και παρεμβαίνει, υπενθυμίζοντας πως οι ενέργειες αυτές αποτελούν πράξεις επεξεργασίας που εμπίπτουν στον ΓΚΠΔ Μια εποπτική…

Το δικαστήριο του Ντύσελντορφ κρίνει πως η επεξεργασία των δεδομένων ήταν νόμιμη, υπήρχε όμως υποχρέωση ενημέρωσης Μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση για τη συλλογή δεδομένων υποψηφίων προς…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 20ής Ιουνίου 2024 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679…

Ο νέος Κανονισμός θα παράσχει εργαλεία για την επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης διασυνοριακών καταγγελιών που υποβάλλονται από πολίτες ή οργανώσεις, καθώς και τυχόν επακόλουθων ερευνών Το…