Περιήγηση: Προσωπικά Δεδομένα

Αναρτήθηκε η ελληνική μετάφραση των Κατευθυντηρίων Γραμμών 5/2022 του ΕΣΠΔ Στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων αναρτήθηκε η ελληνική μετάφραση των Κατευθυντηρίων Γραμμών 5/2022 «σχετικά…

Η Αρχή διαπιστώνει ότι πρέπει να ικανοποιηθεί το δικαίωμα διαγραφής του φυσικού προσώπου και δίνει εντολή στην εταιρεία διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, α. να…

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων έλαβε μεγάλο πλήθος καταγγελιών σχετικά με αζήτητη πολιτική επικοινωνία μέσω e-mail που εστάλη την 1/3/2024, με τίτλο «100 ημέρες πριν από τις…

Περίληψη Η Αρχή εξέτασε καταγγελία πολίτη για τη μερική ικανοποίηση του δικαιώματος διόρθωσης. Ο καταγγέλλων ισχυρίσθηκε ότι υπέβαλε αίτηση προς το αρμόδιο Ληξιαρχείο, με θέμα τη διόρθωση…

Μια αποτύπωση της ερμηνείας του άρθρου 82 μέσα από έξι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταξύ των πολλών διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η…

Ο ενάγων ζήτησε τη χορήγηση των συμφωνητικών, προκειμένου να ελέγξει τη συμμόρφωση με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ Το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει…

Οδηγός της ισπανικής αρχής προστασίας δεδομένων για τις προϋποθέσεις νόμιμης χρήσης της τεχνολογίας αυτής Έναν πολύ χρήσιμο Οδηγό δημοσίευσε η ισπανική αρχή προστασίας δεδομένων AEPD, τον…