Περιήγηση: Πνευματική Ιδιοκτησία

Αξιολόγηση της κατάστασης σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα δημόσιων φορέων στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος (Open Knowledge Greece) Τα ανοικτά δεδομένα μονοπωλούν τα…

Δικογραφίες εις βάρος 4 ατόμων (ηλικίας 33-70 ετών) για παραβάσεις του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία Δικογραφίες για παραβάσεις του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία σχηματίστηκαν…

Tην αντίδραση του συνδέσμου των ακτοπλόων, προκάλεσε η πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας που σύναψαν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση» σχετικά…

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της Οδηγίας του 1996, δεδομένης της αναβάθμισης του ρόλου των δεδομένων στη σύγχρονη οικονομία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Οδηγία για…