Περιήγηση: Πνευματική Ιδιοκτησία

Τριπλασιάστηκαν το 2016 οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του παραεμπορίου (απομιμητικά, πειρατικά κλπ) συγκριτικά με το 2015 σύμφωνα με το ACIST Το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της…

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4481/2017 «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα…

Δεν εξαιρούνται -όπως τελικά φαίνεται- τα smartphones από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και επιβάλλει φόρο σε υπολογιστές, εκτυπωτές, τάμπλετ, φωτογραφικές μηχανές, scanners, κτλ σε…

Πότε επιτρέπεται η άρση απορρήτου για τη διακρίβωση προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο; Με το άρθρο 52 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου για…

Τη βοήθεια της ελληνικής αλλά και των άλλων κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και εκδοτών σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., ζήτησαν οι Γερμανοί εκδότες στη…

Εισάγεται σύστημα notice and takedown – Τι προβλέπεται για streaming και torrent – Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατή η διακοπή πρόσβασης σε ιστοσελίδες Μία διάταξη με…

Με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ περί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων κ.λπ.…