Περιήγηση: Πνευματική Ιδιοκτησία

 Δαμιανός Αθανασίου Απόφαση «σταθμό» για την απόρριψη αγωγών που ασκούνται σε επιχειρήσεις για πνευματικά δικαιώματα εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την τακτική διαδικασία απορρίπτοντας προσφυγή…

Ειρηνοδικείο Αθηνών απόφαση υπ’ αριθ. 2424/2023: μικροδιαφορές – αίτημα κήρυξης απόφασης προσωρινά εκτελεστής – οφειλή από εκδοτική σύμβαση – αδικοπραξία – αδικαιολόγητος πλουτισμός Μια ενδιαφέρουσα υπόθεση…

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2023/2854 για εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους και για την…

Ο Κανονισμός υποχρεώνει τους κατασκευαστές και τους παρόχους υπηρεσιών να επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να επαναχρησιμοποιούν τα δεδομένα που παράγονται από τη χρήση…

Δικαστήριο ΕΕ: Στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον 5 ετών για απομίμηση/παραποίηση εμπορικού σήματος μπορεί να αποδειχθεί δυσανάλογη Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 19.10.2023 απόφασή…

Δεν συνιστά, όμως, τέτοια παρουσίαση απλώς και μόνον η εγκατάσταση, σε μεταφορικό μέσο, μεγαφωνικού εξοπλισμού και, ενδεχομένως, λογισμικού που καθιστά δυνατή τη μετάδοση μουσικής υπόκρουσης Το…

Οι ΟΣΔ υποχρεούνται να διαπραγματεύονται την εύλογη αμοιβή με τους χρήστες. Το αμοιβολόγιο αποτελεί την βάση για διαπραγμάτευση, η οποία πρέπει να λαμβάνει χώρα με κάθε…

Εις ολόκληρον ευθύνη οργάνου νομικού προσώπου. Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων (άρθρο 64 ν. 2121/1993). Η έκθεση συντηρητικής κατάσχεσης ή απογραφής ως αποδεικτικό μέσο. Ο φορέας του δικαιώματος…

Αντιμετωπίζει τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων επί έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, που περιέχονται σε μεταδόσεις ορισμένων ειδών τηλεοπτικών…

Ενσωματώνει κοινοτικές οδηγίες για τα πνευματικά δικαιώματα στην ελληνική νομοθεσία. Κατατέθηκε, στη Βουλή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού για τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνει κοινοτικές οδηγίες…