Περιήγηση: Μεταναστευτική Πολιτική

Με σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της άρνησης αναδοχής από κράτος μέλος όπου διαμένει…

ΑΠΟΦΑΣΗ Darboe και Camara κατά Ιταλίας της 21.07.2022 (αρ. προσφ. 5797/17) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ευαλωτότητα ανηλίκων αιτούντων άσυλων. Αυξημένες διαδικαστικές εγγυήσεις για την προστασία τους. Ο…

Τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή η πλατφόρμα ηλεκτρονικής αίτησης για προγραμματισμό καταγραφής αιτούντων άσυλο, οι οποίοι δεν είχαν καταγραφεί σε δομές πρώτης υποδοχής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του…

Την καταδίκη της Ελλάδας για την παραβίαση μίας σειράς άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε υπόθεση που αφορά το ναυάγιο βάρκας ανοιχτά του Φαρμακονησίου…

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Εθνικό Σύστημα επιτροπείας ασυνόδευτων…

Συμφωνία στον μηχανισμό αλληλεγγύης για τη μετεγκατάσταση μεταναστών και στους κανονισμούς που αφορούν στην ενίσχυση του ελέγχου στα σύνορα της ΕΕ (screaning και δεδομένα Εurodac), επετεύχθη…