Περιήγηση: Μεταναστευτική Πολιτική

ΣτΕ Δ´ 316/2024Πρόεδρος: Ευ. Αντωνόπουλος, ΑντιπρόεδροςΕισηγητής: Η. Μάζος, Σύμβουλος της ΕπικρατείαςΔεν αντίκειται στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ η υποχρέωση παραμονής στην χώρα για την χορήγηση άδειας…

Η θαλάσσια οδός από τη Λιβύη προς την Ιταλία -ή αλλιώς της κεντρικής Μεσογείου- συγκαταλέγεται στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες και τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο. Η Ιταλική…

ΑΠΟΦΑΣΗ T.K. κατά Ελλάδας της 18.01.2024 (αριθ. προσφ. 16112/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων, κατά την άφιξή του σε καταυλισμό στη Σάμο, καταχωρήθηκε ως ενήλικας. Ο…

Οι γυναίκες μπορούν συνολικά να θεωρηθούν μέλη μιας κοινωνικής ομάδας κατά την έννοια της οδηγίας 2011/95 και να υπαχθούν στο καθεστώς του πρόσφυγα, εφόσον πληρούνται οι…

αλλοδαποί – Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε σύζυγο Ελληνίδας πολίτη, αφενός λόγω διαμονής της συζύγου στο εξωτερικό, αφετέρου λόγω μη απασχόλησης του αιτούντος –…

Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’/5597/21.9.2023) των τροποποιήσεων των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 2…

ΑΠΟΦΑΣΗ Ghadamian κατά Ελβετίας της 09.05.2023 (αρ. προσφ. 21768/19) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαταγή απέλασης του προσφεύγοντος από την Ελβετία μετά την άρνηση του Ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου το…

ΑΠΟΦΑΣΗ A.C. και M.C. κατά Γαλλίας της 04.05.2023 (αρ. προσφ. 4289/21) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κράτηση της προσφεύγουσας και του ανηλίκου υιού της, ηλικίας 7,5 μηνών, για διάστημα…