Περιήγηση: Μεταναστευτική Πολιτική

Δικαστήριο ΕΕ: “Ο εθνικός δικαστής υποχρεούται να ελέγχει αυτεπαγγέλτως τη νομιμότητα τέτοιου μέτρου κράτησης” Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 8-11-2022 απόφασή του το Δικαστήριο…

Γιατί η Ευρώπη επιμένει στην αδιαφορία;Ανδρέας Ανδριανόπουλος Η Ευρώπη θα πάψει να είναι η ίδια με διαφορετικούς ανθρώπους να την κατοικούν. Το έχει διαβάσει άραγε ο…

Δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔ534/2022 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ξεκινά πρώτυπη δίκη, λόγω σπουδαιότητας και ευρέως ενδιαφέροντος, ενώπιον του ΣτΕ με αντικείμενο τον έλεγχο συνταγματικότητας του…

Προσδιορισμός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως διεθνούς προστασίας – Μεταφορά του ενδιαφερομένου στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση…

Διαδικασία χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη “Διαδικασία χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου…

ΑΠΟΦΑΣΗ Alleleh κ.α. κατά Νορβηγίας της 23.06.2022 ( αριθ. προσφ. 569/2020) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απέλαση. Έλεγχος μετανάστευσης. Αναλογικότητα διατάξεων. Περιθώριο εκτίμησης της σχετικής νομοθεσίας. Η προσφεύγουσα…