Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ Lech Wałęsa κατά Πολωνίας της 23.11.2023 (αριθ. προσφ. 50849/21) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων Lech Wałęsa, πρώην Πρόεδρος της Πολωνίας και βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης,…

ΑΠΟΦΑΣΗ Syndicat National des Journalistes κ.α. κατά Γαλλίας της 14.12.2023 (αρ. προσφ. 41236/18) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έλλειψη αμεροληψίας τριών δικαστών του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, οι οποίοι συμμετείχαν στην εξέταση της…

ΑΠΟΦΑΣΗ Narbutas κατά Λιθουανίας της 19.12.2023 (αριθ. προσφ. 14139/21) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων είναι ιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο. Κατά την διάρκεια της πανδημίας και λόγω…

ΑΠΟΦΑΣΗ Korgun κατά Ουκρανίας της 14.12.2023 (αριθ. προσφ. 68907/14) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύλληψη και καταδίκη αστυνομικού για δωροληψία. Κατά τη διάρκεια πειθαρχικής έρευνας ο αστυνομικός τέθηκε…

ΑΠΟΦΑΣΗ G.Τ.Β. κατά Ισπανίας της 16.11.2023 (αρ. προσφ. 3041/19) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η απόφαση αυτή είναι η πρώτη υπόθεση του ΕΔΔΑ στην οποία εξέτασε δικαίωμα σε…

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-281/22 | G. K. κ.λπ. (Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει έρευνα σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής…

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-488/21 | Chief Appeals Officer κ.λπ Ο ανιών σε ευθεία γραμμή που συντηρείται από εργαζόμενο πολίτη της Ένωσης είναι εμμέσως ωφελούμενος…