Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ Ugulava κατά Γεωργίας (αριθ. 2) της 01.02.2024 (αρ. προσφ. 22431/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τον Δεκέμβριο του 2013 ο προσφεύγων, πολιτικό πρόσωπο, που εκείνη την χρονική…

ΑΠΟΦΑΣΗ Kokalari κατά Αλβανίας της 30.01.2024 (αρ. προσφ. 22493/12) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τη δεκαετία του 1940 αρκετά οικόπεδα στο Fier κατασχέθηκαν από την οικογένεια Pesh. Οι…

Οι αστυνομικές αρχές δεν μπορούν να διατηρούν, χωρίς κανέναν άλλον χρονικό περιορισμό πέραν της επέλευσης του θανάτου του καταδικασθέντος, βιομετρικά και γενετικά δεδομένα υποκείμενα των οποίων…

ΑΠΟΦΑΣΗ Ismayilzade κατά Αζερμπαϊτζάν της 18.01.2024 (αριθ. προσφ. 17780/18) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Άρνηση των αρχών να καταχωρίσουν το όνομα που επέλεξε η προσφεύγουσα για το νεογέννητο…

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ LAILA MEDINA της 25ης Ιανουαρίου 2024 (1) Υπόθεση C‑753/22 QY κατά Bundesrepublik Deutschland [αίτηση του Bundesverwaltungsgericht (Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου, Γερμανία) για την…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 18ης Ιανουαρίου 2024 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 2003/88/ΕΚ – Άρθρο 7 – Άρθρο 31, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών…

ΑΠΟΦΑΣΗ Allée κατά Γαλλίας της 18.01.2024 (προσφυγή αριθ. 20725/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ποινική καταδίκη της προσφεύγουσας σε χρηματική ποινή 500 ευρώ για συκοφαντική δυσφήμηση μετά τις καταγγελίες…

ΑΠΟΦΑΣΗ T.K. κατά Ελλάδας της 18.01.2024 (αριθ. προσφ. 16112/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων, κατά την άφιξή του σε καταυλισμό στη Σάμο, καταχωρήθηκε ως ενήλικας. Ο…

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-33/22 | Österreichische Datenschutzbehörde Τούτο δεν ισχύει όταν η επιτροπή ασκεί πράγματι δραστηριότητα που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας Εξεταστική…

Οι γυναίκες μπορούν συνολικά να θεωρηθούν μέλη μιας κοινωνικής ομάδας κατά την έννοια της οδηγίας 2011/95 και να υπαχθούν στο καθεστώς του πρόσφυγα, εφόσον πληρούνται οι…