Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ LaSpada κατά Ιταλίας της 26.10.2023 (αριθ.προσφ. 2731/14) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων στερήθηκε την ιδιοκτησία του, την οποία χρησιμοποιούσε για καλλιέργεια, λόγω απαλλοτρίωσης για την κατασκευή…

Το ΕΔΔΑ διαπιστώνει την παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης Με απόφαση του τμήματος στην υπόθεση Bild GmbH & Co. KG κατά Γερμανίας (προσφυγή αριθ. 9602/18) το…

ΑΠΟΦΑΣΗ Pająk κ.α. κατά Πολωνίας της 24.10.2023 (αριθ. προσφ. 25226/18, 25805/18, 8378/19 and 43949/19). βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγουσες, γυναίκες δικαστίνες, διαμαρτυρήθηκαν για νομοθετικές τροποποιήσεις που μείωσαν το όριο ηλικίας…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (όγδοο τμήμα) της 26ης Οκτωβρίου 2023 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Αεροπορικές μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 – Άρθρο 2, στοιχείο ιʹ – Άρθρο 3 – Άρθρο 4,…

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία – Δικαίωμα δωρεάν λήψης αντιγράφου των δεδομένων – Απόδοση εξόδων – Ιατρικός…

Υπόθεση C-670/22 Staatsanwaltschaft Berlin κατά M.N. [αίτηση του Landgericht Berlin (πλημμελειοδικείου Βερολίνου, Γερμανία)για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] «Προδικαστική παραπομπή – Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις –…

ΑΠΟΦΑΣΗ Stoianoglo κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας της 24.10.2023 (αρ. προσφ. 19371/22) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ποινική δίωξη σε βάρος Γενικού Εισαγγελέα και στη αυτοδίκαιη αναστολή των καθηκόντων…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε απόφαση του της 19ης Οκτωβρίου 2023 δικαίωσε πατέρα σε οικογενειακή διαφορά αναφορικά με το δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί του.…

ΑΠΟΦΑΣΗ Tóth κατά Ουγγαρίας της 19.10.2023 (αρ. προσφ. 8324/18) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μετά τη λύση του γάμου του προσφεύγοντος με τη μητέρα του παιδιού, καθορίστηκαν με ιδιωτικό…

Δικαστήριο ΕΕ: Στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον 5 ετών για απομίμηση/παραποίηση εμπορικού σήματος μπορεί να αποδειχθεί δυσανάλογη Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 19.10.2023 απόφασή…