Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ Legros κ.α. κατά Γαλλίας της 09.11.2023 (αριθ. προσφ. 72173/17 και 17 άλλες) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφυγές των προσφευγόντων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων που αφορούσαν…

«Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2001/23/ΕΚ – Άρθρο 1, παράγραφος 1 – Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων – Μεταβίβαση…

Η ΕΕ αποφασίζει να παραπέμψει το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών Σήμερα,…

Δικαιώθηκαν για παραβίαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Επιδικάστηκε συνολική αποζημίωση 9.300 ευρώ Σε μία απίστευτη περιπέτεια βρέθηκαν ιδιοκτήτες όταν τους επιβλήθηκε χρέωση τέλους θέρμανσης για κατοικίες χωρίς…

ΚΡΙΣΗ Νίκα κατά Αλβανίας 14.11.2023 (αρ. εφ. 1049/17) Δες εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η υπόθεση αφορούσε τον θάνατο του συζύγου και του πατέρα των προσφευγόντων μετά από πυροβολισμό…

Υπόθεση C‑465/20 P Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, Apple Sales International, Apple Operations International, νυν Apple Operations Europe, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Δημοκρατία της Πολωνίας, Εποπτεύουσα Αρχή της…

ΑΠΟΦΑΣΗ PaivaDeAndradaReis κατά Πορτογαλίας της 07.11.2023 (αρ. προσφ. 56564/15) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά του προσφεύγοντος εκδόθηκαν δύο αποφάσεις μία ποινική και η άλλη διοικητική. Και οι δύο…

«Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2000/31/ΕΚ – Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Αρχή του ελέγχου στο κράτος μέλος καταγωγής – Άρθρο 3, παράγραφος 4 –…

AΠΟΦΑΣΗ Okropiridze κατά Γεωργίας της 02.11.2023 (αρ. προσφ. 53974/15) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παράνομη και αυθαίρετη προσωρινή κράτηση. Το 2014 ο προσφεύγων συνελήφθη και κατηγορήθηκε για διακεκριμένη ανθρωποκτονία…