Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) καταδίκασε την Κύπρο με απόφαση του της 31ης Οκτωβρίου 2017 και δικαίωσε τον προσφεύγοντα πρώην δικαστή του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών…

Έννοια του όρου “ασυνόδευτος ανήλικος” – Δικαίωμα πρόσφυγα στην οικογενειακή επανένωση με τους γονείς του (Εισαγγελέας ΔΕΕ) Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Η ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως ασύλου…

Στο Στρασβούργο και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων φθάνουν όλο και περισσότεροι Ελληνες πολίτες, αναζητώντας το δίκιο τους ή καταγγέλλοντας παραβιάσεις σε βασικά τους δικαιώματα, καθώς οι…

Πολύ σημαντική υπόθεση για την ευθύνη των διαχειριστών σελίδων, τα facebook insights, το profiling των χρηστών και την αρμοδιότητα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων Ο διαχειριστής μίας…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 109/17 Λουξεμβούργο, 24 Οκτωβρίου 2017 Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-316/16 και C-424/16 B κατά Land Baden-Wurttemberg και Secretary of State for the…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Πέμπτη το ιταλικό κράτος, αναγνωρίζοντας ότι κατά την διεξαγωγή της συνόδου της Ομάδας των Οκτώ (G8) στη Γένοβα τον…

Δεν μπορεί να επιβληθεί υποχρέωση εκκαθάρισης σε εταιρίες που επιθυμούν να μεταφέρουν την καταστατική έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος Ασύμβατη με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής…

Κρατικές ενισχύσεις: Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ (υπόθεση Τ-26/16, Ελλάδα κατά Επιτροπής) Τον Νοέμβριο του 2015, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση C(2015) 7716…

Βάση επιβολής του φόρου – Μείωση σε περίπτωση ακυρώσεως, καταγγελίας ή λύσεως – Μείωση της βάσεως επιβολής του φόρου στην περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής…