Περιήγηση: Εταιρίες

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχεδίο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του…

Προϋποθέσεις λύσης της συμφωνίας συνδιαλλαγής: η περιέλευση του οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμών και υποβολή και μόνο σχετικών αίτησης πτώχευσης ή υπαγωγής σε νέα προπτωχευτική διαδικασία δεν…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αλήθεια σχετικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου για την Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της…

Άρειος Πάγος 1333/2017Ανάκληση του καταστατικού διαχειριστή σε ΟΕ – Ποιοι αναλαμβάνουν την διαχείριση Τα τελευταία χρόνια η ένταση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης φαίνεται ότι έχει…

Με το άρθρο 1 της νέας απόφασης 1125/2022 καθορίζεται η διαδικασία ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων: 1) που…

Δεκτή αίτηση αναστολής άνευ εγγυήσεως διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Η συμβατική ανάθεση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων καθιστά την διαχειρίστρια εταιρία αντιπρόσωπο της δικαιούχου εταιρίας, αλλά αυτή δεν αποκτά…

Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας δήλωσαν σήμερα ότι θα εφαρμόσουν έναν παγκόσμιο ελάχιστο εταιρικό φόρο το επόμενο έτος…

Ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία είσπραξης της έκτακτης εισφοράς 90% στα κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, Περιβάλλοντος…

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοινώνουν ότι, λόγω τεχνικής αδυναμίας που έχει παρουσιαστεί από χθες, 29/8/2022, στην εφαρμογή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και…