Περιήγηση: Εταιρίες

Αριθμός 391/2016 Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Τακτική Διαδικασία – Αφανής εταιρεία. Αυτοδικία. Στοιχεία ορισμένου της αγωγής. – Kατά τη διάταξη του άρθρου 289 Ν. 4072/2012, στην…

Αθανάσιος Κουκάκης Επιεικέστερο έναντι των εισπρακτικών εταιρειών που παραβιάζουν τη νομοθεσία κατά την ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, καθίσταται το νομοθετικό πλαίσιο με διατάξεις που περιλαμβάνονται…

ΣτΕ Ολ. 2562-2563/2022 ΣτΕ Ολ 2562-2563/2022Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕΕισηγητής: Β. Πλαπούτα, Σύμβουλος Επικρατείας Η φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ανων. εταιρειών κατ’ άρθρο 72 παρ. 12 ν.…

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ 2ο ΑΡΙΘΜΟΣ 167/2022 Αποτελούμενο από την Δικαστή Ιωάννα Μάμαλη, Εφέτη και από την Γραμματέα Κ.Σ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά,…

Κοινοτικό Σήμα – Προϋποθέσεις προστασίας αυτού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 και τον παλαιό νόμο περί σημάτων Ν. 2239/1994 – Οριοθέτηση των νομικών εννοιών “χρήση…

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1160/2022 σχετικά με τον καθορισμό την διαδικασία διαχείρισης των απαιτήσεων κατά της Φορολογικής Διοίκησης που προκύπτουν άμεσα δια της υποβολής φορολογικής…

Yπόθεση C-414/21 Μεταφορά της καταστατικής έδρας εταιρίας σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος σύστασης της εταιρίας – Αντιλογισμός των απομειώσεων αξίας που είχαν καταχωριστεί…