Περιήγηση: Επικοινωνίες

Η παροχή διαδικτυακής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία δεν περιλαμβάνει πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν εμπίπτει στις «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» Μια ενδιαφέρουσα απόφαση αναφορικά με το κατά…

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν με κάθε τρόπο τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος, ακόμα κι όταν το κινητό δεν διαθέτει κάρτα SIM Lawspot.gr 05/09/2019…

Πολύ σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τις υπηρεσίες VoIP και τις επιφυείς υπηρεσίες (Over The Top) Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα απόφαση σχετικά…

Μεγάλη μείωση των χρεώσεων για διεθνείς κλήσεις εντός της Ε.Ε. τίθεται σε εφαρμογή από 15 Μαΐου 2019. Οι πάροχοι πλέον είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν νέες και πολύ…

Παράνομη νομοθέτηση και παράνομη παράλειψη νομοθέτησης (ΔΠΑ 2947/2019, 28ο Τμήμα) Αγωγή αποζημίωσης παρόχου υπηρεσιών επικοινωνίας – παράνομη νομοθέτηση και παράνομη παράλειψη νομοθέτησης – υποχρέωση προβολής και…