Περιήγηση: Επικοινωνίες

«Φρένο» σε πρακτικές των λεγόμενων «εισπρακτικών εταιρειών» επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το νέο θεσμικό πλαίσιο που επεξεργάζεται το εν λόγω υπουργείο, σε συνεργασία…

Το ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις κατά απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων – Στην κατοχή των εταιρειών είχαν βρεθεί στοιχεία που αφορούσαν πάνω από 5 εκατομμύρια φορολογούµενους…

Όταν η εγγύηση δεν αναφέρεται στην πραγματική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φράσεις όπως “εγγύηση πραγματικής ταχύτητας” Οδηγία προς τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο…

GDPR: Επιπλήξεις στην ίδια αλλά και στην εταιρεία που πραγματοποιούσε τις κλήσεις (εκτελών την επεξεργασία) Με νέα απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε…

Οσο προχωρά και εξελίσσεται η τεχνολογία τόσο μειώνεται το ποσοστό διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών μας δεδομένων. Αυτή ήταν η κοινή παραδοχή στην Επιτροπή Θεσμών και…

Το υψηλότερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Επιβολή διοικητικών προστίμων σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας 1) Επιβολή προστίμου για παραβίαση…

Χρήσιμες πληροφορίες από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Με αφορμή τον ευρωπαϊκό μήνα κυβερνοασφάλειας υπενθυμίζουμε τα μέτρα για την προστασία του απορρήτου κατά την…

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών προστατεύονται τόσο συνταγματικά όσο και με ειδικούς νόμους, όπως ο Ν.3471/2006 και ο Ν.2472/1997. Ειδικότερα: Η χρήση…