Περιήγηση: Επικοινωνίες

Μία σημαντική απόφαση για την προστασία των καταναλωτών από τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες τηλεφωνικές κλήσεις από διαφημιστικές εταιρείες εξέδωσε το Πρωτοδικείο της Αθήνας, που έβγαλε «κόκκινη κάρτα» σε…

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Οδηγία 2002/58/ΕΚ – Πεδίο εφαρμογής – Άρθρο 15, παράγραφος 1 – Δεδομένα τα οποία διατηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών…

Η εταιρεία δεν είχε ζητήσει απόδειξη ή στοιχείο ταυτοποίησης ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε ο συνδρομητής της, με αποτέλεσμα να καταχωρίσει λανθασμένα στοιχεία και…

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας Οι διατάξεις, που ενδιαφέρουν στην εφαρμογή του μέτρου της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών στο Ν.5002/2022 σε ό,τι αφορά τη…

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 1/2023 εκδίδονται μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανέτρεψαν την προηγούμενη νομολογία της Αρχής ​Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για την πολιτική επικοινωνία…

Περίληψη Η Αρχή εξέτασε καταγγελία συνδρομητή, ο οποίος μετά από αίτησή του για νέα σύνδεση Vodafone έλαβε από συνεργαζόμενη με τη Vodafone διαφημιστική εταιρεία ένα δέμα…

Κατόπιν αιτήματος δικαστικής αρχής Με απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι φορείς τηλεπικοινωνιών μπορούν να υποχρεωθούν να παράσχουν, κατόπιν αιτήματος δικαστικής αρχής,…

Σύμφωνα με την Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στις 16/2/2023 στην υπόθεση C-349/21 | HYA κ.λπ., η απόφαση με την οποία παρέχεται άδεια ακρόασης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων…

Με σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η απόφαση με την οποία παρέχεται άδεια ακρόασης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων δεν είναι αναγκαίο να περιέχει…