Περιήγηση: Εκπαίδευση

Σύμφωνη με το Σύνταγμα η αρχή της αναιτιώδους καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών Σύμφωνη με το Σύνταγμα κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της…

Το μεγάλο ερώτημα όλων είναι πού κατευθύνονται οι φόροι που πληρώνουμε αλλά και άλλοι κρατικοί πόροι ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥ Στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε την Παρασκευή περιλαμβάνεται για…

Τι αναφέρεται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Συνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η μη πρόσδοση αναδρομικότητας…

Χρήστος Κάτσικας Επανέρχεται στο προσκήνιο το μπαράζ δωροδοκιών πάμπλουτων γονέων σε κορυφαία Πανεπιστήμια των ΗΠΑ για να εξαγοράσουν την εισαγωγή των παιδιών τους με τις πρώτες…

Παράλληλα κρίθηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις του υφυπουργού Παιδείας, για να λάβουν νόμιμη υπόσταση, έπρεπε να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…

Διοικ.Εφ.Χανιων 46/2020 Β’ Τμ. Ακυρωτικός Σχηματισμός (σε Συμβούλιο) Πρόεδρος: Κ.Καρακεχαγιά-Δρυγιανού/ Εισηγήτρια: Φ.Φαλτσέτα Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων κατά το άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989. Απόρριψη του αιτήματος…

Οι εργασιακές συμβάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Τ.Ε.Ι., ελλείψει της υπαλληλικής ιδιότητας αυτών, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως συμβάσεις…