Περιήγηση: Εκπαίδευση

Ακυρώνεται ποινή σε εκπαιδευτικό που δεν μπορούσε να κάνει τηλεκπαίδευση Το Διοικητικό Εφετείο Πάτρας ανέτρεψε απόφαση της υπουργού Παιδείας να επιβάλλει καθεστώς «δυνητικής αργίας» στον εκπαιδευτικό…

Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 396/2021 (Τμήμα Θ΄ Τριμελές) Αίτηση για την ακύρωση αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία ανακλήθηκε προγενέστερη απόφαση…

Διότι πριν από την έκδοσή της δεν τηρήθηκε, ως ουσιώδης τύπος, η παροχή γνώμης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΣτΕ Ολομ. 1478/2022 Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης,…

«Νέοι Ορίζοντες» στα ΑΕΙ: Εσωτερικό «Erasmus», κοινά και διπλά πτυχία, start-ups φοιτητών, νέες αξιοκρατικές διαδικασίες εκλογής Καθηγητών, βιομηχανικά διδακτορικά Αναλυτικό οδηγό για το νέο νόμο -…

Φοιτητικές εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο, εσωτερικό «Erasmus», κοινά και διπλά πτυχία, start-ups φοιτητών, νέες αξιοκρατικές διαδικασίες εκλογής Καθηγητών, βιομηχανικά διδακτορικά Eρωτήσεις και απαντήσεις για το νέο σχέδιο…

Σαρωτικές αλλαγές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας φέρνει το υπουργείο Παιδείας με σχέδιο νόμου που αφορά στην ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των…

Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την πάγια…