Περιήγηση: Εκπαίδευση

Σχολεία: Έρχεται νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών – Οι τέσσερις βαθμίδες Δημιουργείται ο νέος θεσμός του Μέντορα εκπαιδευτικού για την ένταξη των εκπαιδευτικών στο σχολείο…

Το σχολείο και η Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης δεν έλαβαν τα κατά το νόμο οριζόμενα μέτρα εκπαίδευσης, επιδιώκοντας τη μετεγγραφή του μαθητή σε Ειδικό Σχολείο, χωρίς να…

ΔΟΑΤΑΠ – α) Δυνατότητα ή μη αναγνώρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3328/2005, ισοτιμίας τίτλων σπουδών από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής,…

Ανάκληση, λόγω πλάνης, ηλεκτρονικής δήλωσης (απόσυρσης υποψηφιότητας για θέση καθηγητή ΤΕΙ) που υποβλήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος “ΑΠΕΛΛΑ”. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι η…

Για ποιο λόγο το ερώτημα έχει έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων των εργαζομένων Ένα κρίσιμο – και με σημαντικό ενδιαφέρον για την…

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος πολυσυζυτημένος νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νόμος 4777/2021 “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος…

Αλλάζει ο τρόπος της αίτησης συνταξιοδότησης για τους εκπαιδευτικούς. Πώς και πότε πρέπει να υποβάλουν παραίτηση Αλλάζει ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν…

Στα… έδρανα θα καθίσουν οι «απείθαρχοι» φοιτητές. Από απλή επίπληξη μέχρι διαγραφή από τη σχολή προβλέπει το πειθαρχικό δίκαιο που τίθεται σε ισχύ. Το πειθαρχικό δίκαιο…