Περιήγηση: Ανθρώπινα δικαιώματα

Αναπροσαρμόζονται οι όροι παροχής νομικής βοήθειας – Αναδιατύπωση υποτιμητικών όρων και αντικατάσταση στερεοτυπικών εκφράσεων στους Κώδικες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου…

https://www.poinikologos.com/2023/02/%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%85%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%80-%cf%8c%cf%88%ce%b7-%cf%80%cf%81/

ΣτΕ Ολομ. 177/2023: Προσβάλλεται εθνικός κατάλογος στον οποίο περιλαμβάνεται η Τουρκία ως ασφαλής τρίτη χώρα για ορισμένες κατηγορίες αιτούντων διεθνή προστασία, με συνέπεια οι αιτήσεις αυτών…

ΜονΔΕφΑθ 1111/2022 Εφαρμογή της αρχής “ne bis in idem” -. Για την ίδια παράβαση προβλέπονται περισσότερες της μίας διακεκριμένες διαδικασίες επιβολής κύρωσης (ποινική και διοικητική αντιστοίχως)…

Τι προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για την “Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε…

Υπ. Δικαιοσύνης: Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται και ζητήματα σχετικά με την προσβασιμότητα στα δικαστικά κτίρια και την παροχή νομικής βοήθειας Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε σχέδιο…

Απόφαση ΔΕΕ: Εθνική ρύθμιση που εισάγει νέους πιο περιοριστικούς όρους για την οικογενειακή επανένωση των συζύγων Τούρκων υπηκόων που κατέχουν μόνιμη άδεια διαμονής στο οικείο κράτος…

Θα επιτρέπεται στους αιτούντες άσυλο να εργάζονται το αργότερο έξι μήνες από την υποβολή αίτησης ασύλου, αντί του διαστήματος εννέα μηνών που προβλέπεται σήμερα Πρόσβαση σε…

Κώδικας Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων Για δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 51 παρ. 7 του Ν. 4779/2021, το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας…