Περιήγηση: Ανθρώπινα δικαιώματα

ΑΠΟΦΑΣΗ Geylani κ.λπ. κατά Τουρκίας της 12.09.2023 (αριθ.προσφ. 10443/12) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες συμμετείχαν σε μία ειρηνική διαδήλωση υπέρ του κουρδικού κόμματος. Οι αστυνομικοί στην προσπάθεια…

ΣτΕ Ολ 1534-6/2023Πρόεδρος: Ε. Νίκα, Πρόεδρος ΣτΕΕισηγητής: Αικ. Ρωξάνα, Σύμβουλος ΣτΕ Ολ 1534-6/2023: Σύμφωνη με το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για…

Παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου…

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης με την έκδοση δύο αποφάσεων του Συμβουλίου. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην…

Γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής εξέδωσε Γνώμη σχετική με το ζήτημα της χρήσης ανθρώπινου βιολογικού υλικού στην έρευνα…

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως ο εθνικός φορέας προώθησης, προαγωγής και προστασίας της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αλλά και της καταπολέμησης διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία…

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε το αίτημά του για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αιτιολογία Στην υπόθεση Γεωργίου κατά Ελλάδας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο…

Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ανα- πηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πο- λιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώ-…