Περιήγηση: Αναγκαστική Εκτέλεση

Με τον Νοέμβριο να αναδεικνύεται σε «μήνα πλειστηριασμών» για την Εφορία, δεδομένου του προγραμματισμού που έχει γίνει, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων «γκαζώνει» και σε… άλλα επίπεδα:…

Αριθμός 797/2021ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ’ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ασπασία Μαγιάκου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Παρασκευή Καλαϊτζή, Γεώργιο Παπανδρέου, Αναστασία Περιστεράκη, Μαρία…

Αν από τη διαδικασία δεν προκύπτει ποιος συγκεκριμένα είναι ο ιδιοκτήτης τους, το δικαστήριο δεν μπορεί να διατάξει αορίστως την εις τον ιδιοκτήμονα απόδοση, αλλ’ οφείλει ν’…

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης -. Η κατάσχεση δεν πάσχει από μόνο το γεγονός ότι αυτή επιβλήθηκε για ποσό μικρότερο από το πράγματι οφειλόμενο λόγω περιορισμού της…

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τον Δικαστή, Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιώς και τη Γραμματέα…

Την ευκαιρία να «φρενάρουν» τους πλειστηριασμούς της πρώτης τους κατοικίας έχουν χιλιάδες δανειολήπτες, όμως… κινδυνεύουν να την χάσουν: Με μια απλή αίτηση έχουν τη δυνατότητα να προστατευτούν από μέτρα…

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (τμήμα 4ο) Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη, που ορίστηκε από ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως…

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Α193/2023 – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας. Ο ομόρρυθμος εταίρος καθίσταται, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και του Κ.Φ.Δ., άμεσος οφειλέτης…

Υπολογίστηκε και ο μήνας Αύγουστος παρά τις αντίθετες διατάξεις, έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, ακυρώνοντας τη διαδικασία. Μία νέα σημαντική απόφαση ήρθε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά,…

Οι διατάξεις του ν. 4335/2015 για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1.1.2016. Κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή…