Περιήγηση: Αναγκαστική Εκτέλεση

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (τμήμα 4ο) Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη, που ορίστηκε από ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως…

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Α193/2023 – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας. Ο ομόρρυθμος εταίρος καθίσταται, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και του Κ.Φ.Δ., άμεσος οφειλέτης…

Υπολογίστηκε και ο μήνας Αύγουστος παρά τις αντίθετες διατάξεις, έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, ακυρώνοντας τη διαδικασία. Μία νέα σημαντική απόφαση ήρθε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά,…

Οι διατάξεις του ν. 4335/2015 για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1.1.2016. Κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή…

Αριθμός απόφασης 199 /2023 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τον δικαστή, Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου…

Στοιχεία ορισμένου διεκδικητικής αγωγής – Αναγκαστική εκτέλεση – Πράξη που μπορεί να γίνει και από τρίτο – Πραγματογνωμοσύνη -. Για το ορισμένο της διεκδικητικής αγωγής δεν…

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί για την ΑΑΔΕ η διενέργεια πλειστηριασμών των περιουσιακών στοιχείων όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία και δεν πληρώνουν. Με ειδικό εγχειρίδιο η ηγεσία…

Εντείνεται η πίεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στους φορολογούμενους που αγνόησαν την πρόσφατη ευκαιρία που τους δόθηκε (η τελευταία προθεσμία έληξε στις 31 Ιουλίου)…

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου (πιστωτικών ιδρυμάτων). Ανακοπή 933 ΚΠολΔ από οφειλέτη κατά επιταγής προς εκτέλεση και κατασχετηρίου εγγράφου. Προθεσμία άσκησης ανακοπής επί κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.…