Περιήγηση: Αναγκαστική Εκτέλεση

Αύξηση των οφειλών προς το ΚΕΑΟ του ΕΦΚΑ προκύπτει από τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2024 ενώ διευκρινίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη αναγκαστικών…

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ τμήμα 4ο Περίληψη Ανακοπή ΚΕΔΕ. Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης που στηρίζεται σε πρωτόκολλο αποζημίωσης λόγω αυθαίρετης χρήσης. Ακύρωση εν μέρει πρωτοκόλλου διοικητικής…

ΕιρΑθ 89/2024 Ανακοπή ΚΕΔΕ. Ταμειακή βεβαίωση ΕΥΔΑΠ. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης. Διατήρηση νομικής και πραγματική κατάστασης. Νόμω βασιμότητα. Έννομο συμφέρον. Με την επίδοση της ταμειακής βεβαίωσης δεν…

Θανάσης Κουκάκης Μεγάλες συναλλαγές με μετρητά δεν δικαιολογούνται ούτε όταν έχει γίνει κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού. Η κατάσχεση τραπεζικούς λογαριασμού φορολογουμένου δεν είναι λόγος να εξοφλεί δαπάνες άνω των 500…

Αναγκαία στοιχεία για τον σύννομο περιορισμό όταν η απαίτηση συντίθεται από περισσότερα κεφάλαια ή κονδύλια όπως κεφάλαιο, τόκους, τόκους τόκων και εισφορές Δεκτή έγινε αίτηση αναστολής…

Θανάσης Κουκάκης Ειδήσεις που περιμένουν οι οφειλέτες έρχονται για τον ακατάσχετο λογαριασμό. Το φθινόπωρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί το μέτρο του σταδιακά ακατάσχετου λογαριασμού το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα…

Δεν είναι νόμιμα και είναι άκυρα χωρίς προηγούμενη έκδοση και νόμιμη κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης όταν λαμβάνονται εις βάρος τρίτων, ευθυνόμενων προσθέτως και αλληλεγγύως για χρέη άλλων προσώπων, επειδή…

Θανάσης Κουκάκης Προς νέες παρεμβάσεις για να καταστούν αποτελεσματικοί οι πλειστηριασμοί. Τι εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών. Για να καταστούν ανταγωνιστικοί οι πλειστηριασμοί ακινήτων, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης…